• 2006
  Ningbo xinhong thủy lực co. LTD được xây dựng vào năm 2006


 • 2012
  Chúng tôi được chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia.


 • 2013
  Trung tâm Công nghệ Kỹ thuật Doanh nghiệp Ningbo.


 • 2014
  Dự án trình diễn công nghiệp chương trình Torch quốc gia.


 • 2019
  Chúng tôi đã xây dựng một nhà máy kỹ thuật số hiện đại trên 15000 m2