Đặc tính của động cơ piston hướng tâm

- 2021-11-08-

1. Lựa chọn loại trục đầu ra( động cơ pít tông truyền thống)

2. Phần mở rộng biaxial(động cơ piston hướng tâm)

3. Truyền động chính xác đặc biệt(động cơ piston hướng tâm)

4. Loại hỗn hợp động cơ và phanh(động cơ piston hướng tâm)

5. Động cơ bánh răng, động cơ bánh răng và loại hỗn hợp phanh

6. Máy đo tốc độ và các phụ kiện kiểm tra khác

7. Khớp nối

8. Con dấu Fluororubber

9. Lựa chọn bìa cuối